เพราะแฟชั่นนำทางเรามาสู่รากฐานวัฒนธรรมและวิถีชีวิต การเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนียของโว้กเพื่อถ่ายแฟชั่นเซ็ตประจำเดือนสิงหาคมปีนี้มีมากกว่าแค่ความสวยงามของแฟชั่น เพราะการเดินทางครั้งนี้พาทุกคนสัมผัสรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตจากหลายพื้นที่ ทั้งบ้านดอนหมูดิน บ้านผักคำภู บ้านคำประมง บ้านอูนดง และบ้านดอนกอย นอกจากนี้ยังเชื่อมประสานกับความสวยงามและมีชีวิตชีวาของเขื่อนน้ำอูน ตลาดเช้า และสถานที่อื่นๆ อีกหลายที่ ทั้งหมดหลอมรวมจนเกิดเป็นประสบการณ์ที่หยั่งรากลึกไปถึงวิถีของคนพื้นถิ่นผู้อยู่เบื้องหลังการถักทองานฝีมืออันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริง

ไดเร็กเตอร์: นาทนาม ไวยหงษ์
ช่างภาพวิดีโอ: จงทรรศ ผจญแคล้ว, คณิศร ศรีรัตน์ 
ตัดต่อ: จงทรรศ ผจญแคล้ว

related videos
latest videos