SOCIETY

โว้กตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ณ จังหวัดสกลนคร

บรรยากาศการเสด็จเยือนจังหวัดสกลนครเพื่อทอดพระเนตรการออกร้านของชาวบ้านจาก 20 จังหวัดทั่วทั้งภาคอีสาน

รวบรวมภาพบรรยากาศการเสด็จส่วนพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อทอดพระเนตรการออกร้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจาก 20 จังหวัดทั่วทั้งภาคอีสาน ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และ การเสด็จสักการะพระธาตุเชิงชุม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร โดยท่านทรงร่วมฟ้อนรำกับชาวบ้านที่มารอรับเสด็จจำนวนมาก

คีย์เวิร์ด: #HRH