LIFESTYLE

‘What About Me Effect’ เมื่อโลกออนไลน์กำลังสร้างภาวะใหม่ที่ชวนตั้งคำถามว่า ‘แล้วฉันล่ะ’

แล้วคุณล่ะ...เคยมีภาวะนี้เกิดขึ้นบ้างไหม

     ปัจจุบันโลกออนไลน์คือสถานที่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและผู้คนมากมายที่ผ่านไปมาอย่างรวดเร็ว และนั่นอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะรู้สึกสนใจในสิ่งที่ตัวเองชอบและอยากรู้ แต่หากเราให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านั้นมากเกินไป จนไม่อาจมองเห็นเนื้อหาหรือความรู้สึกจากมุมมองของผู้อื่นได้  ในท้ายที่สุดสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดเป็นภาวะที่เรียกว่า ‘What About Me Effect’ (WAME)

     WAME เป็นปรากฏการณ์ที่ผู้คนมักจะจดจ่อกับความรู้สึกและประสบการณ์ของตัวเองที่ “มากเกินไป” จนส่งผลให้พวกเขาไม่สามารถมองเห็นประเด็นต่างๆ ผ่านมุมมองของผู้อื่นได้ ภาวะเหล่านี้มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ผู้คนต้องแบ่งปันความสนใจร่วมกันทั้งบนโลกออนไลน์และในชีวิตจริง รวมไปถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์ด้วย

 

wame

ภาพ: Zachary Kadolph บน Unsplash

     โดยพวกเขาเหล่านั้นมักจะให้ความสำคัญไปกับสิ่งที่พวกเขาต้องการ แทนที่จะนึกถึงความต้องการของผู้อื่นร่วมด้วย ฟังดูแล้วอาจเป็นปัญหาเล็กๆ แต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความเข้าใจผิดได้ ซึ่งภาวะ WAME มักเกิดขึ้นจากความกลัวหรือความไม่มั่นคงทางความรู้สึก หลายๆ คนอาจกลัวที่จะสูญเสียสปอตไลต์ที่สาดส่องมาที่ตน หรือสิ่งที่ได้รับมาเสมอ ทำให้คนที่มีภาวะนี้จึงพยายามที่จะแย่งชิงสิ่งเหล่านั้นให้กลับมาหาตัวเองให้มากที่สุด โดยระดับอาการของแต่ละคนมักแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในวัยเด็ก ความสัมพันธ์ในปัจจุบัน หรือแม้แต่วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมโดยรอบ

 

wmae

 ภาพ: Jared Rice บน Unsplash

     การแก้ไขภาวะ WAME นั้นสามารถแก้ได้ด้วยการเพิ่มความตระหนักรู้และการฝึกฝนที่จะมองข้ามตัวเองและนึกถึงความรู้สึก ความต้องการของผู้อื่นมากขึ้น แสดงความเห็นอกเห็นใจและพยายามเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอย่างไร เพราะสภาวะนี้เมื่อเทียบกับชีวิตจริงแล้ว โอกาสที่คนรู้จะเข้าสู่สภาวะ WAME มักเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์เสียมากกว่า ดังนั้นการรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองจะทำให้เราไม่กลายเป็นบุคคลที่เป็นพิษต่อคนรอบข้าง 

 WATCH
เรียบเรียง : Ramita Naungtongnim

WATCH