โว้กชวน 12 ศิลปินไทยตีความ 'ความหวัง' ผ่านงานศิลปะในโปรเจกต์ #VogueHope

ความหวังของพวกเขาคืออะไร...

latest videos