LIFESTYLE

‘Liquid 3’ ต้นไม้เหลวที่อาจเป็นคำตอบของเรื่องสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ทำความรู้จักต้นไม้เหลวที่อาจเข้ามากู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น

     ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหาใหญ่ที่เรากำลังถกเถียงกันในปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนต้นไม้ที่ลดลง ขยะอาหาร (Food Waste) ไปจนถึงเรื่องของพลังงานต่างๆ ที่กำลังลดถอยลงไป จนเราต้องมองหาทางเลือกทดแทนเพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจจากแวดวงวิทยาศาสตร์ที่อาจเป็นกุญแจไขคำตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม เราคงต้องพูดถึง “Liquid 3” หรือต้นไม้เหลวนั่นเอง

 

 

     “Liquid 3” ต้นไม้ในรูปแบบของเหลวที่ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต้นไม้เหลวนี้คือผลรวมของการนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาผสมเข้ากับปัญญาประดิษฐ์ จนได้มาซึ่งระบบเพาะปลูกพืชในน้ำ โดยต้นไม้ของเหลวมีโครงสร้างคล้ายกับต้นไม้ทั่วไป แต่มีลักษณะเป็นทรงกลม ต้นไม้ของเหลวแต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เมตร ใช้ปลูกพืชได้หลากหลายชนิด ทั้งยังเป็นระบบเพาะปลูกที่ใช้น้ำเพียงเล็กน้อย สามารถดูดซึมสารอาหารและน้ำจากอากาศได้ นอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ที่ใช้พลังงานน้อยมากเมื่อเทียบกับต้นไม้โดยทั่วไป

 

 

     หลังจากการทดลองและได้เป็นโปรเจกต์ “Liquid 3” ออกมา ทำให้นักวิจัยหลายคนต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่าต้นไม้ของเหลวอาจมีศักยภาพที่จะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ในหลายๆ ด้าน เช่น ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เพราะต้นไม้เหลวสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ดี ตลอดจนยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมืองที่อาจไม่สามารถปลูกต้นไม้ทั่วไปได้อีกด้วย

 WATCH
 

     ปัจจุบัน “Liquid 3” ยังคงเป็นเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอยู่ แต่เทคโนโลยีนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะกลายเป็นคำตอบของปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต แต่อย่างไรก็ดีจุดด้อยของการพัฒนาโปรเจกต์นี้ยังคงเป็นเรื่องของต้นทุนการผลิตที่สูง ปริมาณการดูดซับอาจจะยังไม่อยู่ในจุดที่น่าพึงพอใจ หรือแม้กระทั่งการนำมาปลูกพืชสายพันธุ์ต่างๆ ยังคงทำได้อย่างจำกัด

     อย่างไรก็ตาม “Liquid 3” ยังคงเป็นเทคโนโลยีชีวภาพที่น่าสนใจ เพราะหากในอนาคตปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่างๆ ลดลงไป สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ก็อาจก้าวเข้ามาเป็นกุญแจที่ช่วยให้สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 

 

ภาพ : liquid3.rs
เรื่อง : Worramate Khamngeon
เรียบเรียง : Ramita Naungtongnim

WATCH

คีย์เวิร์ด: #Liquid3