FASHION

เปิดภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ' ที่ จ.อุดรธานี

พช. ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หลังจากเดินทางเปิดอบรมมาแล้วหลายจังหวัดทั่วประเทศ ล่าสุดถึงคิวจังหวัดสุดท้ายของโครงการอย่างจังหวัดอุดรธานี (คลิกที่นี่เพื่อชมการอบรมในจังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน) โดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

การจัดอบรมในครั้งนี้มีนางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการบริหารสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางนวินดา สุจินพรหม ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ร.13 พัน.3 นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน (พช.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการณ์  กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย และทีมคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน คณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมให้ความรู้และตอบคำถามกับกลุ่มชุมชนทอผ้าที่มาเข้าร่วมฟังการอบรม ว่าด้วยแรงบันดาลใจในการออกแบบ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมหาศาล เรื่อยไปจนถึงหลักเกณฑ์การประกวด

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อวงการผ้าไทยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำริพระราชทาน คือ ความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับเข้าสู่ชุมชน เป็นวงจรเศรษฐกิจเชิงมหภาค พร้อมทรงพระราชทานแบบลายผ้า ชื่อลาย ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการในครั้งนี้ ส่วนฟาก ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ทรงงานหนัก ศึกษาหาความรู้อย่างมากมาย มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผ้า เพื่อให้ชีวิตของปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่วงการผ้าไทย ในปัจจุบัน

อีกหนึ่งไฮไลต์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้คือการบรรยายเรื่อง กติกาโครงการประกวดลายผ้าพระราชทาน’ ที่ได้คณะผู้เชี่ยวชาญร่วมอธิบายกฎกติกาการประกวดให้กับกลุ่มชุมชนทอผ้าโดยตรงและใกล้ชิด ไล่ตั้งแต่ คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้กประเทศไทย, คุณรติรส ภู่วิภาดาวรรธน์ รองประธานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ไปจนถึงคุณธนันท์รัฐ  ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย 

นอกจากการออกแบบลายผ้าแล้ว โครงการประกวดในครั้งนี้ยังคำนึงถึงการช่วยฝึกทักษะเชิงพาณิชย์ให้กับกลุ่มชุมชนทอผ้า โดยใช้หลักการนำไปใช้งานจริง นอกเหนือจากการออกแบบผ้าให้สวยงามแล้ว เรื่องของภาพลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้กลุ่มทอผ้าสามารถขายสินค้าได้อย่างมืออาชีพ การอบรมในครั้งนี้จึงมีการบรรยายเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผ้าไทย โดยคณะผู้เชี่ยวชาญอย่าง ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คุณศมิสสร สุทธิสังข์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน และ ดร.กรกลด คำสุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมให้ความรู้กับกลุ่มชาวบ้านอย่างใกล้ชิด

เมื่อมีสินค้าที่สวยงามในหีบห่อที่น่าประทับใจแล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจทอผ้าให้โลดแล่นได้ไกลเห็นจะเป็น "การตลาดและเรื่องเล่าของสินค้า" หากกลุ่มชุมชนรู้จักวิธีในการนำเสนอสินค้าของตนเองได้อย่างน่าสนใจ การขายก็ไม่ใช่เรื่องยาก คณะทำงานจึงจัดการการบรรยายเรื่อง ‘Finishing, Packaging & Story Telling Product’ โดยคุณธนันท์รัฐ  ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย  คุณศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งและนักออกแบบแบรนด์ Theatre และคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบแบรนด์ WISHARAWISH 

ผู้สนใจส่งผ้าลายพระราชทานเข้าประกวด สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และสามารถส่งผ้าเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ทุกจังหวัด หรือที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือติดต่อได้ที่เพจ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยหากมีคำถามหรือต้องการจะแสดงรูปผลงานผ้าทอ โปรดใส่แฮชแท็ก #ผ้าไทยใส่ให้สนุก  #phathaisaihaisanook นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อทาง LINE Official Account “@saihaisanook” และทาง QR Code ที่เห็นนี้ด้วยเช่นกัน

ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code ได้ที่นี่