FASHION

รวมลุคเจ้าหญิงในชุดผ้าไหมไทย พระองค์หญิงฯ ผู้นำผ้าไหมไทยสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริง

     ดังที่ทุกท่านทราบกันเป็นอย่างดีว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นั้นทรงเป็นดั่งองค์ราชินูปถัมภ์ด้านศิลปะ และภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าไหมไทย อีกหนึ่งอัตลักษณ์ และสมบัติของชาติ เราเหล่าพสกนิกรทั้งหลายจึงมักจะได้เห็นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทย ที่ได้รับการตัดเย็บอย่างประณีต และงามวิจิตร ทว่าก็มิได้ล้าสมัย เพราะฉลองพระองค์เหล่านั้นมีรูปแบบที่ผนวกเข้าด้วยกันระหว่างวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอย่างผ้าไหมไทย และรูปแบบของโครงเสื้อผ้าอย่างสมัยใหม่ ตามที่ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ออกแบบฉลองพระองค์แบบไทยลักษณะต่างๆ อยู่เสมอ จนกระทั่งทาง Forbes สื่อยักษ์ใหญ่ในการจัดอันดับระดับโลก ยังได้ยกย่องให้พระองค์เป็นหนึ่งในบุคคลแต่งกายดีระดับโลก และพระองค์ยังทรงได้สร้างกระแสนิยมการแต่งกายอย่างไทยให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งกระแสนิยมในชุดไทยดังกล่าวยังส่งผลมาถึงปัจจุบัน ดังที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังได้ทรงยึดถือไว้เป็นแบบอย่างด้วยเช่นกัน...

  

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีฟ้า ตัดเย็บด้วยผ้าไหมไทย

 

     เพราะไม่เพียงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย ที่เป็นดั่งสมบัติของชาติไทยเท่านั้น เมื่อในปัจจุบันกาล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ยังทรงเจริญรอยตามพระอัยยิกาของพระองค์ ด้วยมักจะฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยที่ผนวกไว้ด้วยวัฒนธรรมอันล้ำค่า และการออกแบบตามสมัยนิยมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นครั้งที่พระองค์ได้เสด็จไปเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์หลายต่อหลายครั้ง ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวต่างชาติทั่วโลก พระองค์ได้ทรงพาผ้าไหมไทยอันล้ำค่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่อย่างแท้จริง กระทั่งยังทรงสร้างสรรค์ผลงานชิ้นสำคัญหลายชิ้นจากผ้าไหมไทย ในฐานะของนักออกแบบแห่งแบรนด์ SIRIVANNAVARI จนทำให้ผ้าไหมไทยได้กลายเป็นชนิดผ้าที่ได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมแฟชั่นตะวันตกอย่างที่มิอาจจะปฏิเสธได้ในปัจจุบัน1 / 6

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย
2 / 6

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย
3 / 6

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย
4 / 6

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย
5 / 6

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย
6 / 6

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ฉลองพระองค์ชุดกระโปรง ตัดเย็บจากผ้าไหมไทย


     นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ประเทศไทยมีพระบรมวงศานุวงศ์ถึง 2 พระองค์ ที่ทรงพร้อมทำนุบำรุง รักษา และทรงต่อยอดให้ภูมิปัญญาไทยอันล้ำค่านี้โด่งดังไกล และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกดังที่เราเหล่าพสกนิกรชาวไทยได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ อีกทั้งยังประโยชน์ให้เกิดแก่พสกนิกรที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหม ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านสืบต่อไปอีกประการหนึ่งด้วย

 

คีย์เวิร์ด: #BecomingThaiStyle