FASHION

'ผ้าลายขอเจ้าฟ้าฯ' สร้างมูลค่าหลายพันล้านให้ชุมชน โดยฝีมือศิลปินช่างทอผ้าของไทย

สำหรับใครที่อยากเข้าร่วมประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ก็สามารถติดตามรายละเอียดได้แล้วที่นี่! #phathaisaihaisanook

     นับเป็นอีกหนึ่งโครงการในอุตสาหกรรมแฟชั่นผ้าไทยที่น่าจับตามองไม่น้อย สำหรับ "โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก" โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่ล่าสุดได้สนองแนวพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้วยการจัดกิจกรรมโครงการประกวดผ้าลายขอพระราชทานฯ และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นทั้งสิ้น 8 ครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้า รวมทั้งสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่ของไทย โดยนำทีมกรรมการและที่ปรึกษาโครงการฯ ลงพื้นที่ ซึ่งเริ่มต้นไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา

     โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นำทีมที่ปรึกษา และกรรมการโครงการฯ พบปะศิลปินช่างทอผ้าจาก 3 จังหวัดอีสานตอนกลาง ได้แก่จังหวัดสกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร โดยมีนายศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบและประธานกรรมการการตัดสินในระดับภูมิภาค, นายอัครชญ แก้วอาภรณ์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ร่วมชี้แจงกติกาสำคัญ รางวัล และกำหนดการโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ตลอดจนมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติไหมไทยพันธุ์พื้นบ้าน” และ “การเข็นฝ้ายแบบโบราณ” โดยเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม

     ในการอบรมครั้งนั้นยังมีศิลปินช่างทอผ้ารุ่นดั้งเดิมของจังหวัดสกลนคร ที่ส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านย้อมสีธรรมชาติ และผลิตผ้าครามเข้าร่วมอบรมด้วย พร้อมทั้งศิลปินช่างทอผ้าจากบ้านท่าเรือ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสถานที่แรกที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทอดพระเนตรเห็นชาวบ้านนุ่งผ้าไหมมัดหมี่ ขณะเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรในปี 2513 ซึ่งศิลปินช่างทอผ้าของบ้านท่าเรือที่เคยเป็นผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดทอผ้าของโครงการศิลปาชีพฯ ยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนั้น พร้อมกับแสดงความดีใจที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฟื้นฟูโครงการประกวดผ้าขึ้นมาอีกครั้ง

1 / 6

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากงานเปิดตัวโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


2 / 6

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากงานเปิดตัวโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


3 / 6

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากงานเปิดตัวโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


4 / 6

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากงานเปิดตัวโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


5 / 6

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากงานเปิดตัวโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


6 / 6

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากงานเปิดตัวโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ และการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ที่จัดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


     ครั้งที่ 2 จัดขึ้น เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 โดยมีนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน นายอัครชญ แก้วอาภรณ์ กรรมการที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และคณะกรรมการ ได้เดินทางไปพบศิลปินช่างทอผ้าที่บ้านโคกล่าม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากศิลปินช่างทอผ้าในพื้นที่ใกล้เคียง อันได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสกลนคร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยนายกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโว้กประเทศไทย, ประเด็นเรื่อง “คอลเล็กชั่นผ้าไทยร่วมสมัย” โดยนายพลพัฒน์ อัศวะประภา นักออกแบบและผู้ก่อตั้ง ASAVA Group และนายสธน ตันตราภรณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น, ประเด็นเรื่อง “คุณภาพเส้นใย ไหมพันธุ์ไทย ฝ้ายพื้นเมือง” โดยนายวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบและผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH  และเรื่อง “การสร้าง Story Telling และ Packaging” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน และ ดร.กรกลด คำสุข จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

     สำหรับบ้านโคกล่ามเป็นหมู่บ้านย้อมสีธรรมชาติที่ยังใช้ไม้มงคลในการย้อมผ้าอย่างขนุน คูน ยอ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ มีศิลปินช่างทอผ้าเข้ามาร่วมรับฟังจากหลายจังหวัด ดังนั้นคณะกรรมการโครงการประกวดฯ จึงเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นในการมองหาศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่ที่จะมาสืบสานองค์ความรู้การทอผ้าไทยให้สืบต่อไป

1 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


2 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


3 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


4 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


5 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


6 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


7 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


8 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


9 / 9

ภาพบรรยากาศบางส่วนจากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้น ณ จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา


     และในการอบรมครั้งที่ 3 ที่เพิ่งผ่านมา จัดขึ้นที่ บ้านหัวฝาย อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ซึ่งนายสมศักดิ์ จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีศิลปินช่างทอผ้าจากจังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการอบรมในครั้งนั้น

     สำหรับจังหวัดขอนแก่นได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของการทอผ้าในประเทศไทย ที่สร้างมูลค่าให้แก่การทอผ้าได้หลายพันล้านบาทต่อปี มีผู้เชี่ยวชาญและศิลปินช่างทอฝีมือดีหลายคนที่เคยส่งผ้าเข้าประกวดในโครงการศิลปาชีพฯ ซึ่งบางคนได้เลิกทอผ้าไปแล้วในปัจจุบัน แต่มีความกระตือรือร้นที่จะกลับมาทอผ้าส่งเข้าประกวดอีกครั้ง หลังจากที่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้

1 / 7

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการชี้แจงรายละเอียดประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น


2 / 7

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการชี้แจงรายละเอียดประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น


3 / 7

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการชี้แจงรายละเอียดประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น


4 / 7

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการชี้แจงรายละเอียดประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น


5 / 7

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการชี้แจงรายละเอียดประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น


6 / 7

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการชี้แจงรายละเอียดประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น


7 / 7

ภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 ในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก และการชี้แจงรายละเอียดประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น


ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code ได้ที่นี่

 

     อย่างไรก็ตามในการอบรมทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างมาก มีการตั้งคำถาม และนำผ้าทอตัวอย่างมาให้ชม พร้อมทั้งเล่าถึงความตั้งใจในการทอผ้าเพื่อส่งเข้าประกวด ศิลปินช่างทอผ้าหลายคนมีความมุ่งหวังที่จะคว้ารางวัลชนะเลิศเมื่อทราบว่า รางวัลชนะเลิศเป็นเหรียญทองที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาจะพระราชทานแก่ผู้ชนะการประกวดในพิธีเปิดงาน OTOP CITY ประจำปีนี้ ซึ่งออกแบบโดยนายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินวาดภาพผู้มีชื่อเสียง

     ***ทั้งนี้ผู้สนใจส่งผ้าลายพระราชทานเข้าประกวด สามารถส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทั่วประเทศ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564 และสามารถส่งผ้าเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ จะดำเนินการตัดสินตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการประกวดผ้าลายพระราชทานฯ ติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ทุกจังหวัด หรือที่กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย หรือติดต่อได้ที่เพจ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยหากมีคำถามหรือต้องการจะแสดงรูปผลงานผ้าทอ โปรดใส่แฮชแท็ก #ผ้าไทยใส่ให้สนุก  #phathaisaihaisanook นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มช่องทางติดต่อทาง LINE Official Account “@saihaisanook” และทาง QR Code ที่เห็นนี้ด้วยเช่นกัน***

     สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ จังหวัดลำพูน, อุทัยธานี, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข้อมูลได้จากเพจผ้าไทยใส่ให้สนุก

คีย์เวิร์ด: #phathaisaihaisanook