FASHION

ไฮไลต์จากนิทรรศการผ้าชนะการประกวด นิทรรศการเหรียญพระราชทานและแฟชั่นโชว์ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

"เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ" พระราชทานรางวัลผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดผ้าถิ่นไทยสู่ระดับสากล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานระดับประเทศ และทอดพระเนตรนิทรรศการผ้าชนะการประกวด นิทรรศการเหรียญพระราชทานและแฟชั่นโชว์ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ในงาน OTOP MIDYEAR 2021 CELEBRATE THAI CULTURE โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนองแนวพระดำริภายใต้แนวคิด “โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัย ทุกโอกาส และสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยและสร้างศิลปินช่างทอผ้ารุ่นใหม่

ซึ่งพระทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของไทยของเจ้าฟ้าหญิงฯ ได้นำไปสู่การประกวดลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ซึ่งตลอดระยะ 8 เดือน มีผู้ประกอบการช่างทอผ้าส่งผ้าเข้าประกวดใน 15 ประเภทรวมกว่า 3,214 ผืน และมีผ้าที่ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ 11 ประเภท รวม 50 ผืนจากผู้เข้าประกวด 46 คน  

 

โดยภายในงานยังได้จัด นิทรรศการผ้าชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และนิทรรศการเหรียญพระราชทาน สำหรับผู้ชนะการประกวดผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ แบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่

 

1. โซนแสดงพระฉายาลักษณ์และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงให้ความสำคัญและทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างผ้าไทย

2. โซนแสดงผ้าลายพระราชทานที่เข้ารอบจำนวน 150 ผืน และจัดแสดงผ้าที่ได้รับรางวัล

3. โซนแสดงเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าทอของผู้เข้าประกวดมาตัดเย็บ เป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัยจากแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ดัง

4. โซนนิทรรศการใยไหม จุดแสดงกระบวนการผลิตผ้าทอมือ

5. นิทรรศการเหรียญพระราชทานฯ ประกอบด้วย เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ซึ่งโปรดเกล้าฯ ให้ นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินและประติมากร ผู้มีชื่อเสียงด้านการวาดภาพบุคคล ออกแบบเหรียญสำหรับพระราชทาน 

ภายในงานยังได้จัดแฟชั่นโชว์ผลงานของ 12 แบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง ได้แก่ SIRIVANNAVARI Couture, HOOK'S by PRAPAKAS, THEATRE, ISSUE, WISHARAWISH, IRADA, TIRAPAN, ASAVA, SANSHAI, VATIT ITTHI, ARCHIVE026, SSAP โดยนำผ้าทอของผู้เข้าประกวดมาตัดเย็บเป็นชุดที่มีดีไซน์ทันสมัย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สะท้อนมุมมองของผ้าไทยในอีกมิติหนึ่งและเห็นถึงศักยภาพของการพัฒนาลายผ้าทอให้เข้ากับยุคสมัย โว้กนำไฮไลต์มาให้ชมแล้วที่นี่...

1 / 162 / 163 / 164 / 165 / 166 / 167 / 168 / 169 / 1610 / 1611 / 1612 / 1613 / 1614 / 1615 / 1616 / 16