FASHION

สารานุกรมแฟชั่น! นี่คือชื่อเรียกที่ถูกต้องของ 'หมวก' แต่ละประเภท รู้ไว้ไม่เรียกผิด

     กลับมาอีกครั้งสำหรับซีรีส์บทความ เพื่อสาวๆ สายแฟชั่นทุกคนกับ #VogueFashionClass ที่พร้อมบอกเล่าเรื่องราวแฟชั่นขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่หัวจรดเท้า เหมาะที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้น หรือใครก็ตามที่สนใจแฟชั่น และในครั้งนี้โว้กยังคงต้องขอร่ายยาวต่อจากครั้งที่แล้ว ด้วยเรื่องราวใกล้ตัวที่สาวสายแฟ(ชั่น) หลายคนยังมองข้าม กับศัพท์ขั้นพื้นฐานการเรียกทรงหมวก ที่ในปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นอีกหนึ่งไอเท็มสำคัญ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีแสงแดดอันแรงกล้าเช่นนี้ แต่ก่อนที่สาวๆ จะเลือกหยิบหมวกสักใบขึ้นมาสวมใส่ออกไปอวดโฉมให้ใครต่อใครได้เห็นนั้น โว้กจะขอรวบรวมคำเรียกขานชื่อ ทรงหมวก ขั้นพื้นฐาน ที่แตกต่างกันในแต่ละแบบมาให้ทุกคนได้รู้กันก่อนที่นี่...

 

หมวกทรง Top Hat1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Top Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Top Hat / ภาพ : Style Bistro


 หมวกทรง Bowler1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Bowler Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Bowler Hat / ภาพ : Vogue


หมวกทรง Homburg1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Homburg Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Homburg Hat / ภาพ : AliExpress.au


หมวกทรง Porkpie1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Porkpie Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Porkpie Hat / ภาพ : coolspotter


หมวกทรง Cloche1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Cloche Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Cloche Hat / ภาพ : BeRabbity


หมวกทรง Panama1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Panama Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Panama Hat / ภาพ : Talking with Tami


หมวกทรง Fedora 1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Fedora Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Fedora Hat / ภาพ : AFP


หมวกทรง Cartwheel 1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Cartwheel Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Cartwheel Hat / ภาพ : Vogue.uk


หมวกทรง Floppy hat1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Floppy Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Floppy Hat / ภาพ : Heygorgeous


หมวกทรง Jockey1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Jockey Cap
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Jockey Cap / ภาพ : A day of Life


หมวกทรง Pillbox1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Pillbox Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Pillbox Hat / ภาพ : AFP


หมวกทรง Bucket 1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Bucket Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Bucket Hat / ภาพ : The Zoe Report


หมวกทรง Tulip Hat1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Tulip Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Tulip Hat / ภาพ : Triads


หมวกทรง Mushroom1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Mushroom Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Mushroom Hat / ภาพ : Marc Jacobs


หมวกทรง Boater1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Boater Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Boater Hat / ภาพ : The Fashion Foot


หมวกทรง Straw Hat1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Straw Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Straw Hat / ภาพ : Vogue


หมวกทรง Bonnet1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Bonnet Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Bonnet ที่ถูกดัดแปลงบนรันเวย์โชว์ / ภาพ : Vogue


หมวกทรง Flat Cap1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Flat Cap
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Flat Cap / ภาพ : Aoife Kirwan


หมวกทรง Newsboy Cap1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Newsboy Cap
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Newsboy Cap / ภาพ : Popsugar


หมวกทรง Beret1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Beret Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Beret Hat / ภาพ : Chanel


หมวกทรง Tam o'Shanter1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Tam o'Shanter Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Tam o'Shanter Hat / ภาพ : Royal Roaster


หมวกทรง Russian Trapper1 / 2

ภาพซิลลูเอตตัวอย่างของหมวกทรง Russian Trapper Hat
2 / 2

ภาพตัวอย่างของหมวกทรง Russian Trapper Hat / ภาพ : Fur Hat World


คีย์เวิร์ด: #VogueFashionClass