FASHION

ชุดนักเรียนไทยต่างกับชาติอื่นๆ อย่างไร...ส่องยูนิฟอร์มชุดนักเรียนของเด็กใน 13 ประเทศทั่วโลก

เปิดเทอมแล้ว...ลองมาดูชุดนักเรียนของแต่ละประเทศกันบ้าง

เรื่อง: MARJON CARLOS/ Vogue.com

 

เปิดเทอมแล้ว...ได้เวลาหยิบชุดนักเรียนกลับมาสวมอีกครั้ง ชุดนักเรียนของโรงเรียนในไทยได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ และถูกนำมาบังคับใช้มานานนับศตวรรษ มีหลายทฤษฎีข้อถกเถียงเกี่ยวกับการสวมชุดนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ วัน โว้กพาเดินทางไปชมยูนิฟอร์มชุดนักเรียนของเด็กๆ ใน 13 ประเทศทั่วโลกว่านอกเหนือจากยูนิฟอร์มไทยที่เราเห็นกันชินตาแล้ว ประเทศอื่นๆ ในแต่ละมุมโลกเขาออกแบบชุดนักเรียนกันในรูปแบบไหนบ้าง

ชุดนักเรียนในเมืองกอลล์ ประเทศศรีลังกา / ภาพ: Courtesy of Malin Fezehai

 

ชุดนักเรียนในย่านไคบีร่า กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า / ภาพ: Nikos Economopoulos / Magnum Photos

 

ชุดนักเรียนในเขตเป่ยฉวน ประเทศจีน ปี 2015 / ภาพ: Getty Images

 

ชุดนักเรียนในแคว้นกัสติยาและเลออน ประเทศสเปน / ภาพ: Getty Images

 

ชุดนักเรียนในเวสต์ซัสเซกส์ ประเทศอังกฤษ / ภาพ: Martin Parr / Magnum Photos

 

ชุดนักเรียนในเมืองรุ่ยฟาง ประเทศไต้หวัน ปี 2004 / ภาพ: Julian Germain from “Classroom Portraits”

 

ชุดนักเรียนในฮาวานา ประเทศคิวบา ปี 2015 / ภาพ: Michael Christopher Brown / Magnum Photos

 

ชุดนักเรียนในประเทศเกาหลีเหนือ ปี 2012 / ภาพ: Hiroji Kubota / Magnum Photos

 

ชุดนักเรียนในประเทศไนจีเรีย ปี 2012 / ภาพ: Julian Germain

 

เรื่อง: MARJON CARLOS/ Vogue.com

 

คีย์เวิร์ด: School Uniform