VOGUE PROJECTS

เปิดรับสมัครแล้ว ! VOGUE Who's On Next, The VOGUE Fashion Fund 2020

กลับมาอีกครั้งกับการเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ไทยของโครงการ Vogue Who's On Next, The Vogue Fashion Fund 2020 อีกหนึ่งโครงการที่โว้กประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนเหล่าดีไซเนอร์สัญชาติไทยให้ได้รับโอกาสต่อยอดธุรกิจและเติบโตในวงการแฟชั่น

กลับมาอีกครั้งกับการเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ไทยของโครงการ Vogue Who's On Next, The Vogue Fashion Fund 2020 อีกหนึ่งโครงการที่โว้กประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนเหล่าดีไซเนอร์สัญชาติไทยให้ได้รับโอกาสต่อยอดธุรกิจและเติบโตในวงการแฟชั่น โดยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา โครงการมีดีไซเนอร์ไทยกว่า 50 แบรนด์ที่เข้าร่วมและประสบความสำเร็จบนเส้นทางแฟชั่นมากมาย อาทิเช่น Nasha  Irada  และ Sarran ฯลฯ ซึ่งแบรนด์ทั้งหมดเหล่านี้ล้วนเป็นผลสัมฤทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการ ที่ผู้เข้าแข่งขันได้รับจากการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของแบรนด์ให้สามารถเติบโตในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้ โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคณวุฒิตลอดการแข่งขัน และพื้นที่แสดงผลงานกับโว้กในทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร ดิจิทัล ไปจนถึงแฟชั่นโชว์ในรอบไฟนอล ซึ่งแบรนด์ที่พัฒนาอย่างโดดเด่นก็จะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นตลอด 1 ปีเต็ม และโอกาสที่จะแจ้งเกิดของคุณในวงการแฟชั่นมาถึงแล้ว ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2563  

 

โดยดีไซเนอร์ผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. ผู้สมัครต้องเป็นดีไซเนอร์ที่มีสัญชาติไทย
  2. ผู้สมัครต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล หรือทะเบียนพาณิชย์ โดยผู้สมัครต้องส่งภ.ง.ด. 50 (แบบยื่นรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)สำหรับทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด คณะบุคคล หรือ ภ.ง.ด. 90 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)สำหรับทะเบียนพาณิชย์ และ ภ.ง.ด. 1 (แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย) หรือใบเสร็จการจ่ายค่าประกันสังคมเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัคร
  3. บริษัทต้องจดทะเบียนและตั้งอยู่ในประเทศไทย
  4. คอลเล็กชั่นที่ส่งเข้าเพื่อพิจารณาเป็นได้ทั้งเสื้อผ้าบุรุษ เสื้อผ้าสตรี หรือเครื่องประดับจิวเวลรี่ รวมถึง กระเป๋า รองเท้า หรือหมวก ชุดเจ้าสาว และชุดว่ายน้ำ เป็นต้น
  5. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน และเขียนบรรยายเอกลักษณ์ของแบรนด์ให้ชัดเจน พร้อมแนบภาพถ่ายหรือภาพวาดของผลงานที่ผ่านมา รวมถึงผลงานจริงจำนวน 2 ชิ้นด้วย โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาได้ที่ บริษัท เซเรนดิพิตี้ มีเดีย จำกัด 4, 4/5 Central @Centralworld ชั้น 12M, ห้องเลขที่ 12M10-13 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (โปรดระบุคำว่า VOGUE Who’s on Next ที่มุมด้านขวาของซองเอกสารที่จัดส่งมา)

 

 

 

ติดตามรับชมรายการ VOGUE Who’s on Next, The VOGUE Fashion Fund ย้อนหลังได้แล้ว1 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ FERRATITI ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
2 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ JIRAWAT ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
3 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ NICHp ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
4 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ TORBOON ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
5 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ YOUTH TONIC ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
6 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ TUTTI ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
7 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ KEAR STORE ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
8 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ JIIRA ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
9 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ JIIRA ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2019
10 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ T.TWINKLE ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2019


EP1. https://tv.line.me/v/9481540_vogue-whos-on-next-2019-not-your-comfort-zone-ep1/list/497154

EP2. https://tv.line.me/v/9496016_vogue-whos-on-next-2019-welcome-to-the-club-ep2/list/497154  

EP3. https://tv.line.me/v/9570238_vogue-whos-on-next-2019-its-on-ep3/list/497154

EP4. https://tv.line.me/v/9583495/list/497154

EP5. https://tv.line.me/v/9648927_vogue-whos-on-next-2019-more-than-a-mission-ep5/list/497154

EP6. https://tv.line.me/v/9659075_vogue-whos-on-next-2019-a-tough-decision-ep6

EP7. https://tv.line.me/v/9732507_vogue-whos-on-next-2019-the-business-of-fashion-ep7

EP8. https://tv.line.me/v/9745304_vogue-whos-on-next-2019-the-last-mission-ep8

EP9. https://tv.line.me/v/9814110_vogue-whos-on-next-2019-keep-walking-ep9

EP10. https://tv.line.me/v/9828799_vogue-whos-on-next-2019-victory-ep10

EP11. https://tv.line.me/v/9877671_vogue-whos-on-next-2019-and-the-winner-is-ep11

 

 

VOGUE Who’s on Next, The VOGUE Fashion Fund 20181 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Repleat ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
2 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Clothiers Ekamai ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
3 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Grounder ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
4 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Pattricia A. Garde ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
5 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ SSAP ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
6 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Salisa ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
7 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ The Renim Project ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
8 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Jee's Jewelry ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
9 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ 2553 ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018
10 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Valentier ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2018


EP1. https://tv.line.me/v/3906372_vogue-whos-on-next-2018-the-beginning-ep1

EP2. https://tv.line.me/v/3909273_vogue-whos-on-next-2018-meet-the-10-finalists-ep2

EP3. https://tv.line.me/v/3959524_vogue-whos-on-next-2018-make-or-break-ep3

EP4. https://tv.line.me/v/3968594_vogue-whos-on-next-2018-mission-impossible-ep4

EP5. https://tv.line.me/v/4015063_vogue-whos-on-next-2018-wake-me-up-when-reality-ends-ep5

EP6. https://tv.line.me/v/4022602_vogue-whos-on-next-2018-heritage-retold-ep6

EP7. https://tv.line.me/v/4068217_vogue-whos-on-next-2018-mudmee-redefine-ep7

EP8. https://tv.line.me/v/4077231_vogue-whos-on-next-2018-risky-business-ep8

EP9. https://tv.line.me/v/4120055_vogue-whos-on-next-2018-road-to-the-finale-ep9

EP10. https://tv.line.me/v/4124701_vogue-whos-on-next-2018-the-end-game-ep10

 

 

VOGUE Who’s on Next, The VOGUE Fashion Fund 20171 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Forrest ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
2 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ La Orr ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
3 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Narong ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
4 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ La Jewelry ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
5 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Pitchana ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
6 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Jinumo ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
7 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Leisure Projects ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
8 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Everyday Apparels ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
9 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Takara Wong ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
10 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ a Pale Petal ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017
11 / 11

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Kanapot Aunsorn ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2017


EP0. https://tv.line.me/v/1968824_vogue-whos-on-next-2017-the-beginning-ep0/list/149172

EP1. https://tv.line.me/v/1991287_vogue-whos-on-next-the-appointment-ep1/list/149172

EP2. https://tv.line.me/v/1990766_vogue-whos-on-next-the-consultation-ep2/list/149172

EP3. https://tv.line.me/v/2015031_vogue-whos-on-next-the-first-challenge-ep3/list/149172

EP4. https://tv.line.me/v/2015462_vogue-whos-on-next-the-preparation-ep4/list/149172

EP5. https://tv.line.me/v/2043575_vogue-whos-on-next-the-judgement-ep5

EP6. https://tv.line.me/v/2043896_vogue-whos-on-next-in-search-for-inspirations-ep6

EP7. https://tv.line.me/v/2069966_vogue-whos-on-next-the-process-ep7

EP8. https://tv.line.me/v/2069461_vogue-whos-on-next-the-judgement-ii-ep8

EP9. https://tv.line.me/v/2096278_vogue-whos-on-next-the-final-revised-ep9

EP10. https://tv.line.me/v/2097204_vogue-whos-on-next-show-consultation-ep10

EP11. https://tv.line.me/v/2123404_vogue-whos-on-next-the-final-show-ep11

 

 

VOGUE Who’s on Next, The VOGUE Fashion Fund 20161 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ SARRAN ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
2 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ b r o ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
3 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ BOLONA ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
4 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ ARQUETYPE ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
5 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ SURREAL OBJECTS ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
6 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ MAIBE ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
7 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ THAPAKON ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
8 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ ADHOC ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
9 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ WELMEL ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016
10 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ INSOMNIA BY VARA ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2016


EP1. https://www.youtube.com/watch?v=Sr9cXUiOfGg

EP2. https://www.youtube.com/watch?v=9t3pui89Wx4

EP3. https://www.youtube.com/watch?v=GcAI5DnmBTI

EP4. https://www.youtube.com/watch?v=9mQ7QX4uBos

EP5. https://www.youtube.com/watch?v=fUnu14aNHNk

 

 

VOGUE Who’s on Next, The VOGUE Fashion Fund 20151 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Irada ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2015
2 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Q Design and Play ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2015
3 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Pattric Boyle ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2015
4 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ AL' Manita ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2015
5 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Iconic ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2015
6 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Kanokkorn Lamlert ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2015
7 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ 77th ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2015
8 / 8

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Pilantha ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2015


EP 1 1/5 https://www.youtube.com/watch?v=8_CcKwwYQUs

PE 1 2/5 https://www.youtube.com/watch?v=bUg4KyVfDJ4

EP 1 3/5 https://www.youtube.com/watch?v=X5wEriwhDqg

EP 1 4/5 https://www.youtube.com/watch?v=7Cg0IwUY-Cw

EP1. 5/5 https://www.youtube.com/watch?v=ItaZBXNzDV0

EP2. 1/5 https://www.youtube.com/watch?v=xOj9s_L_NIA

EP2. 2/5 https://www.youtube.com/watch?v=bD6_du-HRcE

EP2. 3/5 https://www.youtube.com/watch?v=_qCkkG3yhBI

EP2. 4/5 https://www.youtube.com/watch?v=wlAlSyb76Ho

EP2. 5/5 https://www.youtube.com/watch?v=Z9O00qQcZtQ

EP3. 1/5 https://www.youtube.com/watch?v=hrXAsPE4Ef0

EP3. 2/5 https://www.youtube.com/watch?v=FelOcfcoskg

EP3. 3/5 https://www.youtube.com/watch?v=YHxTtBvVEg4

EP3. 4/5 https://www.youtube.com/watch?v=BVL0-oYb-Zk

EP3. 5/5 https://www.youtube.com/watch?v=FSDvSO7nasU

EP4. 1/5 https://www.youtube.com/watch?v=10vKqD51-EA

EP4. 2/5 https://www.youtube.com/watch?v=Zz7kNr704kM

EP4. 3/5 https://www.youtube.com/watch?v=qlxSyLmUbiQ

EP4. 4/5 https://www.youtube.com/watch?v=zM2hrmfeG3Q

EP4. 5/5 https://www.youtube.com/watch?v=-zguvC9Ut5E

 

 

VOGUE Who’s on Next, The VOGUE Fashion Fund 20141 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Nasha Mekraksavanich ผู้ชนะโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
2 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ The Only Son ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
3 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Vela De ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
4 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Ravipa Jewelry ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
5 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Poem ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
6 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Six P.M. ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
7 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Flow ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
8 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Tawn C. ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
9 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Curated ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014
10 / 10

แฟชั่นเซตโดยโว้กประเทศไทย นำเสนอผลงานของแบรนด์ Lalalove London ผู้เข้ารอบโครงการ Vogue Who’s On Next 2014


EP 1. https://www.youtube.com/watch?v=ZDlnBZ6G5hk

EP 2-1 https://www.youtube.com/watch?v=76xQpn4UzrE&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW

EP 2-2 https://www.youtube.com/watch?v=e9wiwAIPmxE&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=3

EP 2-3 https://www.youtube.com/watch?v=scSCPkcbqRE&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=4

EP 2-4 https://www.youtube.com/watch?v=J474J2B44r0&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=5

EP 2-5 https://www.youtube.com/watch?v=-5LWvBagM-g&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=6

EP 3-1 https://www.youtube.com/watch?v=l1ileO0bpZc&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=7

EP 3-2 https://www.youtube.com/watch?v=T_ok-i-Vc5c&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=8

EP 3-3 https://www.youtube.com/watch?v=mtJNvnmOSlU&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=9

EP 3-4 https://www.youtube.com/watch?v=whXlLPblB2k&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=11

EP 3-5 https://www.youtube.com/watch?v=SD7DuhMZOFk&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=12

EP 4-1 https://www.youtube.com/watch?v=WNDE49Gso00

EP 4-2 https://www.youtube.com/watch?v=ujAdcdsQucQ&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=13

EP-4-3 https://www.youtube.com/watch?v=mI414zxugBE&list=PLkEnlYXX_P2cO9nL5YRUApFANgNRIVWtW&index=23

EP 4-4 https://www.youtube.com/watch?v=QkwAmFITnFE

EP 4-5 https://www.youtube.com/watch?v=MuApcarvNeQ

EP 5-1 https://www.youtube.com/watch?v=REMVpkyTSHo

EP 5-2 https://www.youtube.com/watch?v=Q3BY8_rsUEM

EP 5-3 https://www.youtube.com/watch?v=MPQu1KNlNRY

EP 5-4 https://www.youtube.com/watch?v=9Wus_D5MkDc

EP 5-5 https://www.youtube.com/watch?v=eShOPX9Be3s

EP 6-1 https://www.youtube.com/watch?v=rOSh6HlTz6o

EP 6-2 https://www.youtube.com/watch?v=KkS2sDNlt1M

EP 6-3 https://www.youtube.com/watch?v=_EZtfq8zj6U

EP 6-4 https://www.youtube.com/watch?v=EgIjn02u4C0

EP 6-5 https://www.youtube.com/watch?v=4Yo5CZDoJTc

EP 7-1 https://www.youtube.com/watch?v=bjXcsrnlHA8

EP 7-2 https://www.youtube.com/watch?v=5FXJr_nm4i4

EP 7-3 https://www.youtube.com/watch?v=Gmq7K7g_bk4

EP 7-4 https://www.youtube.com/watch?v=xR3VPN8KMh8

EP 7-5 https://www.youtube.com/watch?v=3KqaPZE9tq4

EP 8 https://www.youtube.com/watch?v=hMnDAe-OR8Q

EP 8-1 https://www.youtube.com/watch?v=RQCMwXpq6oQ

EP 8-2 https://www.youtube.com/watch?v=ZarNVNai_X4

EP 8-3 https://www.youtube.com/watch?v=KzrcTaEpIYA

EP 8-4 https://www.youtube.com/watch?v=VewgxaRhVrA

EP 8-5 https://www.youtube.com/watch?v=u04IlMQMkeo