ข้อมูลผู้สมัครสมาชิก

ข้าพเจ้าต้องการชำระเงินโดย

ข้าพเจ้าต้องการชำระเงินโดย

*
  1. บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินค่าสมัครสมาชิกในกรณีใดๆ ก็ตาม
  2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  3. การสมัครสมาชิกจะมีผลตั้งแต่บริษัทฯได้รับเงินค่าสมัครสมาชิก
  4. การลงทะเบียนสมัครสมาชิกถือเป็นเงื่อนไขในการยอมรับการจัดเก็บ การใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการสมัครลงทะเบียนสมาชิกนิตยสาร โดยการสมัครสมาชิกหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงให้ทางบริษัทนำส่งจดหมายข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเราอาจมีการรวบรวมข้อมูลบุคคลของคุณในช่วงการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมอื่นๆ ของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ วางแผนการตลาด และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท
  5. คุณสามารถถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยการส่งอีเมลล์มาที่ subscription@serendipity.co.th