FASHION

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเยือนบ้านดอนกอย หมู่บ้านย้อมครามท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร

การเสด็จส่วนพระองค์ครั้งนี้เน้นย้ำถึงการรักษาวัฒนธรรมและศิลปาชีพท้องถิ่นที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จเยือนบ้านดอนกอย หมู่บ้านย้อมครามฉบับดั้งเดิมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร โดยการเสด็จเยือนครั้งนี้มีเป้าประสงค์ส่วนพระองค์ในการพัฒนาชุมชมและวิถีชีวิตชาวบ้านให้ดำเนินไปได้กับความร่วมสมัย พร้อมทั้งทรงให้กำลังพระทัยต่อชาวบ้านทุกคนในเรื่องการรักษาเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านไว้อย่างมั่นคง 
 
 
 
คีย์เวิร์ด: #HRH #SIRIVANNAVARI