เมืองร้าง! ทีมงานภาพยนตร์เวียดนามบันทึกความว่างเปล่าของอู่ฮั่นขณะติดอยู่ในเมือง

KEYWORD: #wuhan
latest videos