FASHION

ทุกลุคสวยสะกดจากผ้าไทย! คอลเล็กชั่น S/S 2020 โดย WISHARAWISH ที่โตเกียวแฟชั่นวีก

     หลังจากที่เคยสร้างชื่อเสียงให้กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ด้วยการบินลัดฟ้าไปจัดโชว์คอลเล็กชั่นเปิดตัวผลงานประจำฤดูกาลใบไม้ร่วงปี 2019 ที่กรุงโตเกียว ระหว่างสัปดาห์โตเกียวแฟชั่นวีก Amazon Fashion Week TOKYO ซึ่งเป็นเวทีแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมแฟชั่นเอเชียมาแล้ว ล่าสุด อู๋-วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ยังได้ลัดฟ้าหวนกลับไปที่กรุงโตเกียวอีกครั้ง พร้อมกับโชว์คอลเล็กชั่นใหม่ล่าสุด ประจำฤดูกาลใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่ Rakuten Fashion Week  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมการสร้างสรรค์คอลเล็กชั่นที่ยังคงมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมผ้าไทยเช่นเคย ด้วยการนำผ้าไทยมาผสมผสานให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของคอลเล็กชั่นดังกล่าว เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่อาจละสายตาได้เลยแม้แต่วินาทีเดียว

     ในคอลเล็กชั่นดังกล่าว เรายังได้เห็นลูกเล่นน่าสนใจ กับการทำซ้ำของรูปแบบ และรูปทรงเรขาคณิต อีกทั้งผลงานการออกแบบที่โดดเด่นของเขาสามารถดึงดูดปฏิกิริยาของผู้ชมได้นั้น ยังเป็นผลมาจากภูมิหลังของเขามี่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะการละคร คอลเล็กชั่นของ Wisharawish จึงเปรียบดั่งเป็นบทสนทนาระหว่างนักออกแบบ และเสื้อผ้าของเขา ส่งต่อสู่บทสนทนาระหว่างระหว่างเสื้อผ้ากับผู้ชม แฟชั่นของ Wisharawish จึงกลายเป็นเรื่องเล่า และเป็นเวทีสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สามารถแบ่งปันการตีความและความเข้าใจของพวกเขาได้1 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
2 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
3 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
4 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
5 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
6 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
7 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
8 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
9 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
10 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
11 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
12 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
13 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
14 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
15 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
16 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
17 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
18 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
19 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
20 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
21 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
22 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
23 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
24 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
25 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
26 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
27 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
28 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
29 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
30 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
31 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH
32 / 32

ภาพของลุคจากรันเวย์โชว์คอลเล็กชั่นประจำฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 ที่กรุงโตเกียว จากแบรนด์ WASHIRAWISH


     ครั้งนี้โว้กประเทศไทยจึงไม่พลาดนำทุกลุคสวยสะกดในคอลเล็กชั่นประจำ ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน ปี 2020 มาให้ทุกคนได้ชมกันที่นี่...

คีย์เวิร์ด: #Wisharawish #SS2020