FASHION

เบื้องหลังการถ่ายปกโว้กฉบับตุลาคม 2560!

เดือนนี้โว้กพาคุณไปชมมิติใหม่ของแฟชั่นสไตล์อังกฤษจาก Burberry ผู้ยึดมั่นในระบบ See-Now/Buy-Now จนถึงปัจจุบันผ่านแฟชั่นเซต Modern Brit

#VogueCover Behind The Scenes! เดือนนี้โว้กพาคุณไปชมมิติใหม่ของแฟชั่นสไตล์อังกฤษจากBurberryผู้ยึดมั่นในระบบ See-Now/Buy-Now จนถึงปัจจุบันผ่านแฟชั่นเซต Modern Brit ที่ซีซั่นนี้ย้อนกลับไปหยิบเอารากเหง้าของแบรนด์มาขยำรวมกันกับมุมมองแห่งอนาคต ชมแฟชั่นเซตแบบเต็มๆ ได้ในโว้ก ฉบับเดือนตุลาคม วางแผงแล้ว!

คีย์เวิร์ด: Vogue Cover October Behind The Scenes Burberry