FASHION

สถานที่ประทับส่วนพระองค์ของเจ้าชายฟิลิปและควีนเอลิซาเบธกำลังถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์

เมื่อทั้งเจ้าชายฟิลิปและสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธท่ี 2 ทรงใช้เวลาร่วมกันดั่งฉันสามี-ภรรยาแบบปุถุชนคนธรรมดา ณ ประเทศมอลตา

     หลังจากเดือนเมษายนมีข่าวใหญ่ที่สุดข่าวหนึ่งเกิดขึ้นคือการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิปเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา มีเรื่องราวชีวิตส่วนพระองค์และเรื่องที่เกี่ยวข้องมากมายจากหลายแหล่งถูกเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วโลกรับรู้ อีกหนึ่งภาพคลาสสิกของทั้ง 2 พระองค์ ณ สถานที่ประทับส่วนพระองค์ในประเทศมอลตา ภาพดังกล่าวทำให้หลายคนค้นหาที่มาที่มาไปว่าความโรแมนติกเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่แล้วนั้นถูกบันทึกไว้ที่สถานที่ใด และช่วงนั้นชีวิตของทั้ง 2 พระองค์เป็นอย่างไร ข้อมูลช่วงนั้นถูกเปิดเผยขึ้นและทำให้ภาพนั้นกลายเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์

เจ้าฟิลิปและสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ขณะประทับที่ Villa Guardamangia เมื่อปี 1950 / ภาพ: Collect

     ภาพถ่ายเซตดังกล่าวถูกบันทึกระหว่างช่วงปี 1949-1951 ณ Villa Guardamangia โดยสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แรกที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงใช้ชีวิตร่วมกันดั่งสามี-ภรรยาตามวิถีคู่สมรสปกติทั่วไป แต่แล้วชีวิตสมรสแบบคู่รักปกติทั่วไปก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเมื่อพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักรเสด็จสวรรคต และสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ต้องขึ้นครองราชย์แทนจวบจนปัจจุบัน บทชีวิตช่วงเวลา 2 ปีนั้นกลายเป็นความทรงจำที่บันทึกว่าครั้งหนึ่งทั้ง 2 พระองค์ทรงเคยใช้ชีวิตร่วมกันในสถานที่อันแสนโรแมนติกแห่งนี้

ภาพของ Villa Guardamangia ที่ปัจจุบันทรุดโทรมอย่างหนักจนรัฐบาลมอลตากำลังมุ่งฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ / ภาพ: Times of Malta

     ณ ตอนนี้วิลล่าแห่งนี้ชำรุดทรุดโทรมมานานหลายปี หลังจากข่าวการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายฟิลิปทางรัฐบาลมอลตาจึงตัดสินใจเข้ามาฟื้นฟูสถานที่แห่งนี้อีกครั้ง พร้อมเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหราชอาณาจักรและมอลตา รวมถึงมีแผนจะฟื้นฟูให้เหมือนกับตอนทั้ง 2 พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ระหว่างปี 1949-1951 ช่วงเวลาที่ทั้ง 2 พระองค์ทรงออกเรือไปตามหมู่เกาะต่างๆ และทางเจ้าชายฟิลิปเองก็ทรงงานหนักในกองทัพเรือสหราชอาณาจักร ทั้งหมดหลงเหลือไว้เพียงบทจารึกในหน้าประวัติศาสตร์ว่าสมาชิกราชวงศ์อังกฤษเคยมาประทับและทรงใช้เวลาร่วมกันดั่งปุถุชนคนธรรมดามากที่สุด