FASHION

เจาะลึกลุคผ้าไหมไทยของเหล่านางงามมิสยูนิเวิร์ส 2018 จากงาน Thai Night

เหล่าสาวงามทั้ง 95 ประเทศ กับเชื้อชาติที่แตกต่างซึ่งส่งผลต่อการออกแบบชุดทั้งหมด

เจาะลึกชุดผ้าไหมไทยสำหรับนางงามแต่ละทวีป! โว้กรวมไฮไลต์เด่นจากงาน Thai Night ของเหล่าสาวงามจาก 95 ประเทศ พร้อมคุยกับดีไซเนอร์ถึงการออกแบบชุดสำหรับนางงามแต่ละเชื้อชาติ ไปดูกันว่าเมื่อนางงามต่างสีผิว สีผม รูปร่าง มารวมตัวกัน เหล่าดีไซเนอร์จะมีวิธีการออกแบบที่แตกต่างออกไปอย่างไร!