FASHION

ขุดภาพหน้ากากอนามัยเมื่อ 100 ปีก่อน อุปกรณ์ยับยั้งความตายจากช่วงวิกฤติ 'ไข้หวัดสเปน'

ภาพ: The Northern Echo

     ในสภาวะความตึงเครียดแบบนี้หน้ากากเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตช่วงแพร่ระบาด การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สร้างความวิตกจนสามารถทำให้หน้ากากสามารถขาดตลาดได้ในช่วงหนึ่ง และต่อมาก็เกิดปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์อนามัยชิ้นนี้มากมาย แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ยังพอใจชื้นได้บ้างเพราะหน้ากากที่ผลิตออกมามักมีมาตรฐานใกล้เคียงกันแยกเพียงประเภทตามลำดับขั้นการใช้งานเท่านั้น แต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปถึงช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของ “ไข้หวัดสเปน” ในช่วงประมาณ 100 ปีก่อนจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาเรื่องหน้ากากคือปัญหาระดับโลกและเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้คนต้องเผชิญกับความเสี่ยงอย่างปฏิเสธไม่ได้ เรามาย้อนชมกันดีกว่าว่าในภาวะวิกฤติโรคระบาดช่วงคาบเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่ทำให้ประชาชนในยุคนั้นต้องผลิตหน้ากากด้วยเทคโนโลยีอันจำกัด หน้ากากทั้งหลายจะมีหน้าตาอย่างไร เหมือนหรือต่างกับในปัจจุบัน ชมได้ที่ด้านล่างนี้เลย

ภาพ: MAIMOUN

ภาพ: The Atlantic

ภาพ: Underwood Archives

ภาพ: PhotoQuest

ภาพ: The Australian

ภาพ: The Northern Echo

ภาพ: Cambridge Alert

ภาพ: mashable.com

ภาพ: National Museum of Australia

ภาพ: State Library of New South Wales collection

ภาพ: Vintage Everyday

ภาพ: Kenny Wilson/Fox Photos

ภาพ: Australian War Memorial

ภาพ: Keystone/Hulton Archive

ภาพ: BBC

 

     จากภาพทั้งหมดจะเห็นได้ว่าหน้ากากมีรูปแบบค่อนค้างหลากหลายแต่โดยส่วนใหญ่เน้นการผูกมัดมากกว่าทำหูเกี่ยวสำเร็จรูป รูปแบบการใส่ก็ออกมาหลากหลายมากเนื่องด้วยการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลทางการแพทย์นั้นค่อนข้างยากลำบากจึงไม่สามารถสร้างมาตรฐานหน้ากากและการใส่หน้ากากให้เหมือนกันทั้งหมดได้ บางภาพเราจะเห็นว่ามีการสวมหน้ากากปิดเพียงจมูกหรือปากนั่นเพราะข้อมูลทางการแพทย์ที่ได้รับมาประกอบกับข้อจำกัดหลายรูปแบบทำให้เกิดความแตกแยกในเรื่องแนวทางการปกป้องร่างกายเกิดขึ้น และสิ่งที่เราเห็นได้อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องสัญญะ ประชาชนมีการแสดงออกผ่านการสวมหน้ากากเช่นการวาดภาพบนหน้ากากหรือการประท้วง เพราะสมัยนั้นไม่มีช่องทางในการแสดงออกนอกจากการป่าวประกาศอย่างตรงไปตรงมา 100 ปีถัดมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีแต่ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือมนุษย์ต่างป้องกันตนเองสุดความสามารถเท่าที่มีความรู้และข้อจำกัดด้านต่างๆ วันนี้เทคโนโลยีก้าวไกลก็จริงแต่บางครั้งมันทำให้้ข้อมูลเยอะเกินความจำเป็น ตอนนี้ความเสี่ยงไม่ใช่การขาดข้อมูลหรือข้อมูลไม่แม่นยำ แต่คือความสามารถในการกรองข้อมูลหลายชุดเพื่อหาสิ่งที่ถูกและเหมาะสมที่สุดซึ่งการสื่อสารโดยการมีผู้มีอำนาจออกมาแถลงต้องมีชุดข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำจึงสำคัญอย่างยิ่ง เพราะแค่อุปกรณ์คงช่วยเราไม่ได้ทั้งหมด ขอให้ทุกคนปลอดภัยและฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน หน้ากากมีหน้าที่กรองโรค ตัวเราก็มีหน้าที่กรองข้อมูลเพื่อตัวเราเองและคนรอบข้าง...

คีย์เวิร์ด: #COVID-19