FASHION

รวมลุคสวยของเหล่านางงามมิสยูนิเวิร์ส 2018 ที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาว

เมื่อสาวงามจาก 95 ประเทศสวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก

เมื่อสาวงามจาก 95 ประเทศพร้อมใจกันสวมชุดไทย...

การประกวดนางงามจักรวาลปี 2018 ซึ่งเมืองไทยเป็นเจ้าภาพเป็นช่วงเวลาประจวบเหมาะกับงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2 ณ พระราชวังดุสิต และบริเวณเสือป่า งานนี้จึงเป็นโอกาสดีที่สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สจะได้สัมผัสกับเสน่ห์ของความเป็นไทย ทางกองประกวดจึงจัดให้การเยือนงานเปิดในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเก็บตัวของเหล่าสาวงาม เราจึงได้เห็นพวกเธอในชุดไทยโจงกระเบนต่างสมัย โว้กรวบรวมลุคของเหล่าสาวงามมาให้ชมกัน1 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
2 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
3 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
4 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
5 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
6 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
7 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
8 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
9 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
10 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
11 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
12 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
13 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
14 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
15 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
16 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
17 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
18 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
19 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
20 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
21 / 30

สาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 สวมชุดไทยร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
22 / 30

23 / 30

24 / 30

25 / 30

26 / 30

27 / 30

28 / 30

29 / 30

30 / 30คีย์เวิร์ด: Miss Universe