FASHION

บรรยากาศการเก็บตัวของเหล่านางงามที่งาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2

โว้กรวบรวมการเก็บตัวของเหล่าสาวงามมาให้ชมกัน

เป็นธรรมเนียมของเหล่านางงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สที่ต้องร่วมกิจกรรมเก็บตัวก่อนถึงวันตัดสินเพื่อเก็บคะแนนและสัมผัสวัฒนธรรมของดินแดนต่างๆ ครั้งนี้ถึงคิวของเมืองไทยซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ซึ่งนอกจากจะพาสาวงามไปสัมผัสท้องทะเลไทย และวัดเก่าแก่เปี่ยมอารยธรรมแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษในช่วงเก็บตัวในครั้งนี้คือการร่วมงานเปิด "งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ครั้งที่ 2 ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งเหล่าผู้เข้าประกวดต่างก็สวมชุดไทยโจงกระเบนมาร่วมงานพร้อมหน้า โว้กรวบรวมบรรยากาศการทำกิจกรรมมาให้ชมที่นี่1 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
2 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
3 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
4 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
5 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
6 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
7 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
8 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
9 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
10 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
11 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
12 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
13 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
14 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
15 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
16 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
17 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
18 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
19 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
20 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว
21 / 21

เหล่าสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว


คีย์เวิร์ด: Miss Universe