FASHION

พระองค์หญิงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงสะพัก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงสะพัก ประดับสายสะพายและดวงดารา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ เข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระบรมมหาราชวัง วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมาน ทรงสะพัก สังเวียนปักลายอุณาโลมในโคมพื้นแดงสลับตราจักรีแวดล้อมด้วยลายพรรณพฤกษา ประดับสายสะพายและดวงดารา เครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้า ประดับเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ชั้นที่ 1 แพรแถบเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แพรเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงสร้อยพระศอเพชรประดับจี้เพชรอักษรย่อ ภปร พระเกศาประดับมาลัยดอกรักและกระแตดอกไม้สด

 

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์