FASHION

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเผยความรู้สึกผูกพันกับช้างตั้งแต่ทรงพระเยาว์

การเดินทางส่วนพระองค์มุ่งหน้าสู่ อำเภอปางฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อเป้าหมายในการอนุรักษ์ช้างไทย

สมเด็จเพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเยี่ยมลูกช้างพลายบุญหนาและช้างพังฟ้าแจ่มในพระอุปถัมภ์ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยโครงการนี้มีการให้ความสำคัญถึงการอนุรักษ์ช้างไทยในรูปแบบตามธรรมชาติ และดูแลรักษาช้างที่มีอาการป่วยและได้รับบาดเจ็บอย่างใกล้ชิด