FASHION

เฟมินิสต์เต็มตัว! Dior จับมือ UNESCO ช่วยเหลือเด็กหญิงด้อยโอกาสทางการศึกษา

Dior โดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนปัจจุบัน Maria Grazia Chiuri ที่ล่าสุดยังได้ร่วมมือกับ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) หรือองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงผู้ด้อยโอกาสจากทั่วโลก

     นับว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นเฟมินิสต์เต็มตัว สำหรับแบรนด์แฟชั่นในตำนานสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง Dior โดยผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์คนปัจจุบัน Maria Grazia Chiuri ที่ล่าสุดยังได้ร่วมมือกับ UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) หรือองค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  เพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงผู้ด้อยโอกาสจากทั่วโลก

     โดยโปรเจกต์ดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชื่อ "Women @ Dior" โครงการให้คำปรึกษาที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2017 ซึ่งได้มีส่วนช่วยเหลือนักเรียนหญิงกว่า 1,000 คน โดยจับคู่เด็กนักเรียนเหล่านั้น กับพนักงานของแบรนด์ดิออร์ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ช่วยดูแลเด็กๆ เหล่านี้

     ตอนนี้แบรนด์ดิออร์ได้เข้าร่วมกลุ่ม Global Education Coalition ขององค์กรยูเนสโกแล้วเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงด้อยโอกาสทั้งหมด 100 คน จากไนเจอร์, กานา, แทนซาเนีย, จาไมก้า, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์ และศรีลังกาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ซึ่งนักเรียนแต่ละคนจะได้รับคำปรึกษาจากพนักงานของดิออร์ในฐานะของพี่เลี้ยง ผ่านโปรแกรมการศึกษาออนไลน์เป็นเวลานาน 10 เดือน จากนั้นพวกเขาจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมในโครงการท้องถิ่นซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กสาวผ่านโครงการ "Dream For Change" ต่อไป

     อย่างไรก็ตาม มาเรียยังได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ ถึงการตัดสินใจครั้งนี้ของแบรนด์ดิออร์ว่า "การศึกษานำมาซึ่งอิสระ และสำหรับฉันแล้วมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หญิงสาวพัฒนาความมั่นใจในตนเอง มั่นใจในความกล้าเป็นตัวของตัวเอง หรือตัดสินใจทำในสิ่งที่พวกเธอต้องการจะทำ ซึ่งความคิดริเริ่มเหล่านี้เองคือแก่นหลักสำคัญในการสร้างโลกในอนาคต"...

คีย์เวิร์ด: #Dior #UNESCO #Dior@women