FASHION

ขบวนพาเหรด #Pride ในบรุกลินกำลังเรียกร้องประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากกว่าเรื่องเพศ

บางครั้งประเด็นหลักในการเรียกร้องยังคงอยู่ แต่ต้องสอดแทรกประเด็นบางอย่างเพิ่มเติมเพื่อล้อไปกับความเป็นไปของสังคมให้เหมาะสมมากขึ้น

     ในเดือนมิถุนายนของทุกปีพาเหรดสนับสนุนและเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของเพศทางเลือกจะเกิดขึ้นเพื่อแสดงพลังให้เห็นความมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนสังคมอันเสมอภาค แต่ละปีจะมีประเด็นย่อยๆ เกิดขึ้นมากมายตามสถานการณ์ช่วงปีนั้นๆ ปี 2021 เป็นอีกหนึ่งปีที่ประเด็นเรื่องความละเอียดอ่อนถูกพูดถึงมากมายไล่ตั้งแต่เรื่องหลักอย่างความหลากหลายทางเพศ สีผิว เรื่อยไปจนถึงความสำคัญของเยาวชน ขบวนพาเหรดในบรุกลินจึงไม่ได้อุดมไปแค่สีสันความสนุกสนาน ทว่ายังเปี่ยมด้วยข้อเรียกร้องบางอย่างที่ถูกให้ความสำคัญมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

     นับตั้งแต่เหตุการณ์ #BlackLivesMatter ผู้คนต่างให้ความสำคัญกับเรื่องสีผิวมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปี 2020 จุดนี้ต่อยอดมาถึงขบวนพาเหรดประจำ #PrideMonth ในย่านบรุกลิน นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ขบวนในปีนี้ยกประเด็นเรื่องการปฏิบัติเชิงกดขี่ต่อเพศทางเลือกผิวสีขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ เนื่องจากตลอดปีที่ผ่านมากฎหมายคุ้มครองเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มิหนำซ้ำยังหลายส่วนของตัวบทกฎหมายก็ยังล้าสมัยอยู่มาก อีกทั้งกลุ่มเพศทางเลือกผิวสีตกเป็นเป้าหมายของการเหยียดจากคนชนชั้นปกครองอยู่เสมอ พวกเขาถูกผลักดันให้กลายเป็นคนชายขอบยิ่งกว่ากลุ่มเพศทางเลือกอื่นๆ เสียด้วยซ้ำ ดังนั้นการออกมาเรียกร้องในปีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาใส่ใจกลุ่มสังคมย่อยของกลุ่มสังคมเพศทางเลือกมากขึ้น

     จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ถ้าจะมองลึกลงไปว่าทำไมผู้คนกว่า 15,000 คนจึงรวมพลังเดินขบวนมาที่หน้าพิพิธภัณฑ์บรุกลิน ต้องย้อนกลับไปตลอดช่วงปีที่ผ่านมาที่กลุ่มเพศทางเลือกผิวสีต้องเผชิญกับความรุนแรงและมีเหยื่อถูกกระทำมากมาย โดยเฉพาะ Dominique “Rem’mie” Fells, Riah Milton และ Tony McDade งานนี้กลุ่มผู้จัดจึงต้องการนำขบวนปีนี้ให้เริ่มผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังและเต็มไปด้วยพลังอันแรงกล้าราวกับย้อนเวลากลับไปเรียกร้องความเท่าเทียมเฉกเช่นเหตุการณ์ Stonewall Riots

     นอกเหนือจะประเด็นเรื่องสีผิวแล้ว ขบวนพาเหรดในย่านดังกลางนิวยอร์กยังมีการพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศของเยาวชนด้วย เพราะในท้ายที่สุดการจะสร้างประชากรมีคุณภาพของสังคมย่อมต้องหล่อหลอมและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับเยาวชน เมื่อสังคมยังเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีพอให้กับพวกเขาไม่ได้ ขบวนพาเหรดนี้จึงเป็นกระบอกเสียงเรียกร้องให้สังคมเปิดกว้างและปรับรูปแบบให้เหมาะกับยุคสมัยที่ความลื่นไหลจนแทบไม่มีเส้นแบ่งใดเป็นตัวกำหนดมากขึ้น ขบวนพาเหรดที่บรุกลิกนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมในปัจจุบันไม่ได้มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่สนใจองค์ประกอบรอบด้านต่างๆ อย่างแท้จริง

 

ข้อมูล:
vogue.con

NYCgo.com

nytimes.com

theguardian.com

 

ภาพ: Leo Xander Foo

คีย์เวิร์ด: #PrideMonth