#VOGUEbeautytalk: La Mer The Soft Fluid Foundation Review feat. Kayleen McAdams & Janesuda

รีวิวไลน์รองพื้น คอนซีลเลอร์และแป้งฝุ่นไลน์ใหม่จาก La Mer ไปพร้อมกับบรรณาธิการความงามจากทีมโว้ก!
latest videos